Geschiedenis

Op 7 mei 1968 hebben de inwoners van Tungelroy voor het eerst schutterij St. Barbara door het dorp zien trekken, begeleid door de drumband van fanfare St. Jan. Vooraf had pastoor J. Weijs, de schuttersattributen ingezegend. Reeds enkele jaren bestond er bij talrijke inwoners de wens, om naast de fanfare St. Jan ook een schutterij op te richten. De oprichting geschiedde al in 1967.
Aangrenzende kerkdorpen zoals Swartbroek, Ell, Altweertheide en Stramproy hadden immers al jarenlang een soortelijke vereniging.
Het waren tenslotte de leden van de inmiddels ter ziele gegaan carnavalsvereniging Fr. Janssens, M. Langers en J. Verdonkschot die tot oprichting overgingen.
Clublokaal werd cafe Rademaekers, later cafe “’t Stuupke”genaamd, waarbij ook de schietboom werd geplaatst. De schutterij had zelf toen nog geen eigen buks, werd geleend bij St. Antonius Altweertheide en St Sebastianus Ell. Gestart met 17 leden welke aantal in de loop der jaren zou oplopen tot 30.
Maar de grote wens was toch een nieuwe buks. Een inwoner van Tungelroy was het die deze tenslotte ook vervulde en een gloednieuwe buks kocht voor zijn dorpsgenoten.
Men sloot zich aan bij de schutterbond “Eendracht Maakt Macht”en bij de federatie. Ook vond er koningsschieten plaats en het was Jac Rutten die de eerste koning van St. Barbara werd. Een drapeau werd ontworpen door kunstschilder en oud dorpsgenoot C. van Geleuken.

Om aan een begin kapitaal te komen, ging men het eerste jaar bieten schoffelen. En dit bracht zo’n fl.100,-- op. Aan de gemeente Weert werd een oprichtingssubsidie gevraagd en van het Anjerfonds Limburg werd een gift ontvangen. De eerste uniformen waren afkomstig van schutterij St. Catharina Stramproy. Later heeft men de uniformen van de Kerkelijke Harmonie uit Weert overgenomen.
In 1972 is, na voldoende geld te hebben vergaard besloten tot het aanschaffen van nieuwe uniformen, een paars colbertjasje en een grijze broek.
Doordat de kwaliteit van de eerste uniformen niet aan de verwachtingen voldeed, maar ook doordat het ledenbestand constant bleef groeien. Kwam men voor het feit te staan, om uniformen bij te maken of te kiezen voor nieuwe uniformen.
Uiteindelijk werd in 1977 voor het laatste gekozen. Ditmaal werd gekozen voor een helderblauw colbert en een zwarte broek, afgewerkt met een goudkleurige bies.
Hoewel de schutterij in de top jaren 36 leden had, is dit vanaf 1988 bergafwaarts gegaan. In november 1994 deed de schutterij een oproep aan alle inwoners van ons dorp om lid te worden van onze vereniging. Hoewel op deze noodkreet geen enkele reactie kwam, is in de loop van de tijd langzaam een kleine opleving gekomen.

Mei 1995 verscheen de schutters voor de derde maal in het nieuw. Nu zijn we in donker blauw uniform gestoken, afgezet met lichtblauwe biezen. Deze outfit werd bekostigd door middel van sponsoracties, inzamelingen onder de bedrijven en een bijdrage uit eigen kas.
Het 35 jaar oude drapeau werd ook vervangen. Naar een ontwerp van Els Maes- Verdonkschot, ideeën van Willem Corstjens was het Nicolette Stienen uit Stramproy die het ontwerp op zijde uitwerkte.


Schuttersonderkomen
Cafe” ’t Stuupke” sloot op kermisdinsdag 1986 zijn deuren. De vereniging had geen schutterslokaal meer. Ook de schietboom moest verwijderd worden. Hiermee was de vereniging dakloos geworden. Na een korte zoektocht kon men nog in 1987 verhuizen naar cafe “De Toerist” aan de Maaseikerweg.
Nadat cafe “De Toerist” in 1998 definitief zijn deuren sloot hadden we weer geen onderkomen. Toen het OOR-team van de gemeente Weert dat haar locatie aan de Kemperveldweg had, naar een andere locatie in Stramproy moest verhuizen probeerde de schutterij de unit van de gemeente te kopen. Er werd een vergunning aangevraagd om bij het clublokaal een schietboom te mogen plaatsen. Deze keer had de schutterij de wind mee. Na enkele aanpassingen en het plaatsen van de schietboom was het zover.
Mei 1999 kon het gebouw op feestelijke wijze geopend worden. Dit door pastor Schreinemacher. Een gulle gever zorgde voor de aanschaf van een nieuwe koningsmantel.


De schutterij moest moeite doen om de vereningskast gevuld te houden. Zo werd vanaf 1985 elke laatste vrijdag van de maand afvalglas huis een huis te gaan verzamelen. Dit initiatief bleek meteen goed aan te slaan. Dit werd tot 1992 gedaan. Vooral Bér en Truus Heylen zijn hierbij de stuwende kracht geweest.
Bér Heylen is een pionier die de schouders zet onder het behoud van de schutterij. Hij werd op 18 februari 2001 opgenomen als schutter in de “Edele Eedbroederschap van de Soevereine orde van de Rode Leeuw”te Limburg en de Heilige Sebastianus.
Ook kreeg hij een lintje van de koningin. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt op 14 januari 2005. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau. Bér is sinds 1972 bestuurslid, sinds 1990 commandant en 25 jaar buksmeester geweest.

In 1982 ging men over tot het oprichten van een eigen drumband. Vóór die tijd was men steeds afhankelijk van de drumband van de fanfare.


Zilveren jubileumfeest, 25 jaar St. Barbara
Juli 1992 werd het 25 jarig bestaansfeest gevierd. Tijdens de receptie werden zes leden gehuldigd: Peter Geelen, Frits Geelen, Graad Peeters, Tinus v. Ratingen, Jac Rutten en Harry Schroeten, alle lid vanaf de oprichting. Waarna alle inwoners van ons dorp mochten meedoen aan het dorpsschieten. Als besluit van dit driedaags feest mocht Tungelroy het 260 bondschuttersfeest organiseren.


O.L.S. Stramproy 2006
Na het winnen van het O.L.S 2005 door schutterij St. Catharina uit het buurtdorp Stramproy werd door een aantal schutters uit Tungelroy geopperd om in 2006 “te voet” naar het O.L.S. te gaan. “Te voet” hield eigenlijk in dat de geschiedenis moest herleven. Vroeger ging men te voet of met paard en wagen naar de schuttersfeesten. Het laten herleven van geschiedenis past bovendien in de context van het Oud Limburgs Schuttersfeest, dat in 2006 honderd jaar deze naam draagt, en waarvan de voorlopers teruggaan tot midden negentiende eeuw. Deze historische overweging hebben ertoe geleid dat onze schutterij aan het O.L.S. 2006 deel zou nemen in de kledij van de schutterijen anno 1906. De heren het zondagspak met sjerp, de dames zwarte rok en bovenkleding, een plak met een gouden ”schuif” als borstsieraad en op het hoofd een fraaie breed afhangende witte kanten muts. De dames in de wagen, getrokken door een Belgische knol (paard). De buksmeester had de oude buks aan de stang van de fiets gebonden, de kogels voorop in de kist.
Pastor Schreinemacher gaf ons de zegen om 11.45 uur, onder luid applaus en “loeënde klokken” vertrok de stoet via de Tungelderdorpsstraat, via “Hille Beth” over de Swalebosheuvel naar het dal van de Tungelroyse beek. Achter deze beek was het O.L.S. terrein gelegen.
Wij waren nr. 2, en hebben nog kunnen helpen op het O.L.S. Zij waren op zoek naar duizenden vrijwilligers, als zuster vereniging ga je helpen natuurlijk.
Koningin Beatrix van Nederland en Prins Filiph van België hebben dit feest ook bezocht, in verband met het 100 jarig jubileum.Robijnen feest, 40 jaar St. Barbara
40 Jaar schutterij St. Barbara werd gevierd in het weekend van 21 en 22 april 2007. Een schutterij oprichten is snel gebeurd, maar een schutterij op de been houden, dat is een andere tak van sport. Zeker in een dorp dat geen schutterstradie kende. Familie afkomst bepaalde vaak het lidmaatschap van een bepaalde vereniging. De schutterij bleef voortbestaan, vaak tegen de algemene verwachtingen in. Ze kreeg met de jaren een plaats binnen de dorpsgemeenschap. Door begeleiding van de sacramentsprocessie, herplaatsing van een veldkruis “Steine Kruis”, heemkundige avonden en dialectmissen profileerde de schutterij zich al behoeden van “Outer en heerd”
Geen receptie maar een volksfeest; dat is het idee achter het jubileumgeest van de schutterij. Geen envelop of fles wijn, maar een optreden van alle plaatselijke artiesten en muziekverenigingen vormen de ingerediënten voor de Tungelder music Explosion. Er deden mee:
  • percussie groep fanfare St. Jan
  • drumband schutterij St. Barbara
  • fanfare St. Jan
  • rockband Crash
  • koor Enjoy
  • zangeres Mary Seevens
  • duo “Double You M “
Een speciaal geschreven lied, een ballade over Tungelroy, zal de herkenningsmelodie worden van alle festiviteiten van de schutterij.

Tiende Grenslandschuttersfeest mochten we ook organiseren. 15 Schutterijen van weerskanten van de grens kwamen naar Tungelroy, 6 Nederlandse en 8 Belgische schutterijen deden mee.De optocht trok bovendien niet door afgelegen velden en weiden, maar langs kerk, pastorie en dorpscafé. “De Um” werd ook door de straten gedragen door St. Antonius Nederweert- Boeket.
Stefan Stals en Dave Muysers werden gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van de schutterij.Koningsschieten
Dit vindt plaats op 1e Paasdag. Aanvankelijk werd geschoten op een korte vogel, gemaakt van een boomstronk of knoest. Tegenwoordig wordt geschoten op een ronde plaat, waarop een vogel staat afgebeeld. De koning van het voorgaande jaar mag de strijd openen en daarna schiet men volgens loting. De koning heeft als plicht om aan het koningszilver een schild toe te voegen, waarop zijn naam gegraveerd staat en men verwacht dat hij het keurig gepoetst draagt en doorgeeft. Hoewel in de 80e jaren het schutterleven nog een echte mannenwereld was, mochten in ons dorp ook vrouwen mee schieten om de koningstitel. In 1985 was Karin Jacobs de mannen te vlug af. Zij werd de eerste vrouwelijke koning van ons bestaan.