Bestuur

Geestelijke adviseurs:
Rector H. Bergsma CSsR

Voorzitter a.i.:

Peter Korten

Secretaris/penningmeester
Bér Heijlen

Bestuursleden
Dave Muysers
Annie Mertens
Maria Nouwen
Maarten Corstjens

Contact: